• Föreläsningar

  • Skräddarsydda personalutbildningar

  • Chefshandledning

  • Grupphandledning

  • Samtal

Allt med fokus på det mänskliga mötet!

Ring 0703 – 07 07 19 för mer information!

Handledning:

Samtal

När ohälsan redan är ett faktum och du eller en person i din närhet behöver samtalsstöd. Samtalen utgår från: Motiverande samtal, Coachande samtal

Jag erbjuder stöd främst inom följande områden:

   • Stress och utmattning
   • Kommunikation och konfliktproblematik
   • Problematik kring självkänsla och självförtroende
   • Oro och ångestproblematik
   • Beteendeförändringar och tankemisstag såsom tänk om och katastroftankar

Boka samtal via mail: marlene@manskligamotenare.se

Grupphandledning

Grupphandledning är en bra metod att förebygga ohälsa och utmattning i arbetsgrupper som är hårt belastade. Belastning kan bestå av tidspress, höga krav och stort ansvar. Det kan bestå av konflikter och ständiga möten med människor som inte mår bra.

Grupphandledning är en självklar metod vid konflikter i arbetsgruppen.

Boka grupphandledning via mail: marlene@manskligamotenare.se

Kostnad: 2500 kr per gång 5 ggr 11 000 kr

Chefshandledning

Känner du eller en person i din närhet osäkerhet inför ert ledarskap? Kanske vill du utvecklas i din ledarroll!

Jag erbjuder chefshandledning med fokus på:

   • Samtalsteknik
   • Kommunikation
   • Konflikthantering
   • Personlig utveckling för dig i din ledarroll
   • Stöd och reflektion över dig som ledare

Boka handledning via mail: marlene@manskligamotenare.se

Kostnad: 1800 kr per samtal exkl moms

”Marlene är en otroligt närvarande och kunnig samtalspartner. Hon har genom sin livsvisdom och professionalitet hjälpt mig ur en livskris. Jag har fått verktyg så att jag kan gå vidare i livet med en annan tro på mig själv och min egen förmåga. Idag känner jag livsglädje och styrka och tacklar motgångar på ett helt annat sätt! Tack Marlene”

Utbildning:

Intern fortbildning för ditt företag!

Jag skräddarsyr din personalutbildning

 • Chefsutbildning inom samtalsteknik
 • Bemötande inom företaget samt värdskap mot kund
 • Stresshantering inom företaget

Utbildningar kan vara allt från en förmiddag till flera dagar.

Skicka en första utbildningsförfrågan via mail: marlene@manskligamotenare.se

Därefter rekommenderar jag ett personligt möte alternativt en kontakt via telefon så att vi kan skapa den bästa utbildningen utifrån just ditt behov.

Kostnad: Från 12000 kr – 50 000 kr

Då vi kommit överens om innehåll och metod samt omfattning ger jag dig ett offertförslag på din utbildning.

”Mina medarbetare och jag var mycket nöjda med dagen. Vi behandlade viktiga och ibland ganska svåra ämnen men trots detta så upplevde medarbetarna det som enkelt att lyssna och vara intresserade och alerta hela dagen.”

– Karina Öhrberg Chef, Kronofogdemyndigheten

Kontakt

Mänskliga möten
Vaktpoststigen 23
831 32  ÖSTERSUND

marlene@manskligamotenare.se
0703 – 07 07 19

Om mig

För mig är närvaro i samtal viktigt. Jag anser att närvaro med publiken vid en föreläsning ger ett bättre lyssnande och bestående minnen av det jag förmedlat. Med 18 års erfarenhet av att möta människor i utbildning och handledning kan jag med säkerhet erbjuda er trygga, närvarande och kvalitativa tjänster.

Min utbildningsbakgrund är gedigen och bred inom beteendevetenskapligt ämnesområde och ger mig en god kunskapsbas för både psykisk, fysisk och social hälsa.

Välkommen att boka utbildning och handledning!

Tidigare uppdragsgivare

 • Kronofogdemyndigheten Östersund
 • Arbetsförmedlingen Järpen
 • Arbetsförmedlingen Kundtjänst
 • Förskolan Filuren
 • Åre församling
 • Polisen i Göteborg
 • Rotary Åre lunchföreläsning
 • Bergshälsan AB (företagshälsovård)
 • Storsjöhälsan
 • Arbetslivresurs
 • Dina försäkringar
 • Åre Byservice

För personlig kontakt med referens maila: marlene@manskligamotenare.se

Referenser

Kronofogdemyndighetenblad3

Karina Öhrberg Chef

”Mina medarbetare och jag var mycket nöjda med dagen. Vi behandlade viktiga och ibland ganska svåra ämnen men trots detta så upplevde medarbetarna det som enkelt att lyssna och vara intresserade och alerta hela dagen.” 


 

Göteborgspolisen
Kerstin Horgby Poliskommissarie

Vi hade en konferensdag med temat ”Bemötande” där Marlene Gustafsson på ett proffsigt, inspirerande och  kunnigt sätt ledde oss i hur   kommunikationsmodeller fungerar, hur vi bemöter våra klienter och varandra på arbetsplatsen. Det var en dag som blandades med övningar, föreläsning och egna reflektioner. Detta gav oss mycket ny kunskap och mod att våga gå vidare i vårt bemötande.


 

Förskolan Filuren

Mänskliga Möten har genomfört konsultverksamhet med fokus på kommunikation och konflikthantering på Filuren. Vi har använt metoder såsom gruppsamtal, enskild handledning, praktiska övningar och föreläsning.


Samtalsreferens:

”Marlene är en otroligt närvarande och kunnig samtalspartner. Hon har genom sin livsvisdom och professionalitet hjälpt mig ur en livskris. Jag har fått verktyg så att jag kan gå vidare i livet med en annan tro på mig själv och min egen förmåga. Idag känner jag livsglädje och styrka och tacklar motgångar på ett helt annat sätt! Tack Marlene”


Citat från genomförda kurser

“Jag har undvikit att lägga tandläkartider och annat på torsdagar och fredagar då ledarskapskursen har gått för jag vill ju inte missa något”

“Jag har aldrig tidigare mött en lärare som i så stor utsträckning ser alla”

”Kursen har överträffat mina förväntningar och du måste skriva i informationen innan kursen att det faktiskt är roligt att gå denna kurs”

”Kursledaren är vänlig men bestämd i sin lärarroll”

”Vi hade en konferensdag med temat Bemötande där Marlene Gustafsson på ett proffsigt, inspirerande och  kunnigt sätt ledde oss i hur   kommunikationsmodeller fungerar, hur vi bemöter våra klienter och varandra på arbetsplatsen. Det var en dag som blandades med övningar, föreläsning och egna reflektioner. Detta gav oss mycket ny kunskap och mod att våga gå vidare i vårt bemötande.”

– Kerstin Horgby Poliskommissarie, Göteborgspolisen

På gång just nu

– Lyssna på Mänskliga mötens podcast härimage002

Facebook