fbpx skip to Main Content

Fakta om psykisk ohälsa och stress

1 000 000 svenskar mår idag dåligt på grund av psykisk ohälsa och stress

47 % av alla sjukskrivningar beror på psykiskt dåligt mående och stressrelaterad psykisk ohälsa

Samhällets kostnad för psykisk ohälsa och stress är idag 70 000 000 000 kr per år

Gemensamma faktorer för friska arbetsplatser är:

  • Närvarande ledarskap
  • God kommunikation
  • God kompetensutveckling för personalen
  • Bra systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Chef prioriterar arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning

Mänskliga Möten Utbildning

Mänskliga Möten ger utbildningar, kurser och seminarium som ökar din kunskap i hur du skapar friska arbetsplatser samt är en motvikt mot psykisk ohälsa och stress

Mänskliga Möten bloggen

Mänskliga Möten har genomfört konsultverksamhet med fokus på kommunikation och konflikthantering på Filuren. Vi har använt metoder såsom gruppsamtal, enskild handledning, praktiska övningar och föreläsning.

Förskolan Filuren

Vi hade en konferensdag med temat ”Bemötande” där Marlene Gustafsson på ett proffsigt, inspirerande och kunnigt sätt ledde oss i hur kommunikationsmodeller fungerar, hur vi bemöter våra klienter och varandra på arbetsplatsen. Det var en dag som blandades med övningar, föreläsning och egna reflektioner. Detta gav oss mycket ny kunskap och mod att våga gå vidare i vårt bemötande.

Kerstin Horgby, Poliskommissarie
Göteborgspolisen

Mina medarbetare och jag var mycket nöjda med dagen. Vi behandlade viktiga och ibland ganska svåra ämnen men trots detta så upplevde medarbetarna det som enkelt att lyssna och vara intresserade och alerta hela dagen.

Karina Öhrberg, Chef
Kronofogdemyndigheten

I arbeetet med vår enhets mående gav Marlene med sin föreläsning en mycket bra grund till individuell beteendeförändring samt fortsatt arbete mot psykisk ohälsa. Marlenes föreläsning och hennes sätt att vara gav en inspiration att ta tag i svåra ämnen som annars kan vara tuffa att samtala kring. Vi uppskattade till fullo Marlene och kan verkligen rekommendera henne för andra som vill jobba med liknande frågor.

Andreas Lantz, Chef
Försäkringskassan
Back To Top