skip to Main Content

Mänskliga Möten utbildning utbildar för att motverka vågen av sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa och stress. Vi har som huvuduppdrag att förmedla kunskap om vad som krävs för friskare arbetsplatser och goda mänskliga möten

Vårprogram 2020 Mänskliga Möten Utbildningar

Utbildningar:

6500kr

14 - 15 januari 08.30 – 16.00 Östersund

Att upptäcka, hantera och förebygga psykisk ohälsa och stress

Kursen ger dig kunskaper om hur du kan se när människor mår dåligt både med mjuka och hårda sätt att mäta. Du får redskap att möta den psykiska ohälsan och stressen samt lär dig hur du skapar en friskare arbetsplats med tydliga rutiner och åtgärder.

11 - 12 februari 08.30 – 16.00 Östersund

Närvarande ledarskap

I denna kurs jobbar vi med tydliga och konkreta kommunikationsverktyg. Vi går djupare in i samtalsteknik för medarbetarsamtal och tittar på ledarskapets utmaningar kopplat till den egna personligheten.

10 - 11 mars 08.30 – 16.00 Östersund

Hur du får dina medarbetare motiverade, presterande och välmående

Vi tittar på personliga egenskaper hos dig som ledare men också på de enskilda individernas behov för att må bra. Det finns mycket konkreta verktyg för att höja prestationen hos medarbetarna vilket du får både höjd kunskap om men också får träna på praktiskt.

En dags kurser:

2800kr

21 januari 08.00 – 14.00

Hur ska vi förstå varandra när alla tolkar varandra fel?

Att bli bättre på kommunikation för en friskare arbetsplats

18 februari 08.00 – 14.00

Att vara närvarande i ledarskapet

Fokus på samtal, informationsspridning och att bemöta medarbetarna

7 november 2019 och 17 mars 2020 08.00 – 14.00

Hur får jag mina medarbetare att göra jobbet?

Motivation, positiv förstärkning och kommunikation

Inspirationsseminarium:

Gratis

22 januari 08.00 – 10.00 Postgränd 10 Östersund

Vad kan jag göra för att möta människor som inte mår bra?

OSA-fix Nästa kursstart! 22 - 23 oktober 2019

En omfattande ledarutbildning med personlighetstest, 8 utbildningsdagar och fem enskilda handledningstillfällen.

Skräddarsydda utbildningar

Mänskliga Möten skräddarsyr ditt behov av utbildning för både personal och chefer inom ämnesområden såsom: Närvarande ledarskap, kommunikation och konflikthantering, stress och psykisk ohälsa, samtalsteknik.

Är du intresserad av att boka utbildningen eller vill du veta mer?

Ring 070 307 07 19 eller maila marlene@manskligamotenare.se

Back To Top