fbpx skip to Main Content

Mänskliga Möten utbildar just nu främst inom samtalsteknik samt vår omfattande ledarutbildning OSA-fix.

Mänskliga Möten Utbildningar

Utbildningar:

4 900 kr

Kan bokas till just ditt företag!

Att förbättra sina mänskliga möten med samtalsteknik

Nu väljer vi att köra denna kurs digitalt till ett lägre pris! 2900 kr

Kursen ger dig grundläggande kunskaper inom motiverande samtal, coachande samtal och lågaffektivt bemötande.

Kan bokas till just ditt företag!

Närvarande ledarskap

I denna kurs jobbar vi med tydliga och konkreta kommunikationsverktyg. Vi går djupare in i samtalsteknik för medarbetarsamtal och tittar på ledarskapets utmaningar kopplat till den egna personligheten.

Kan bokas till just ditt företag!

Hur du får dina medarbetare motiverade, presterande och välmående

Vi tittar på personliga egenskaper hos dig som ledare men också på de enskilda individernas behov för att må bra. Det finns mycket konkreta verktyg för att höja prestationen hos medarbetarna vilket du får både höjd kunskap om men också får träna på praktiskt.

En dags kurser:

2800kr

Boka via offert

Hur ska vi förstå varandra när alla tolkar varandra fel?

Att bli bättre på kommunikation för en friskare arbetsplats

Boka via offert

Att vara närvarande i ledarskapet

Fokus på samtal, informationsspridning och att bemöta medarbetarna

Boka via offert

Hur får jag mina medarbetare att göra jobbet?

Motivation, positiv förstärkning och kommunikation

Inspirationsseminarium:

Gratis

Vi återkommer med nya datum för inspirationsseminarium

OSA-fix Nästa kursstart! 14 - 15 September 2022

En omfattande ledarutbildning med personlighetstest, 8 utbildningsdagar och fem enskilda handledningstillfällen.

Skräddarsydda utbildningar

Mänskliga Möten skräddarsyr ditt behov av utbildning för både personal och chefer inom ämnesområden såsom: Närvarande ledarskap, kommunikation och konflikthantering, stress och psykisk ohälsa, samtalsteknik.

Är du intresserad av att boka utbildningen eller vill du veta mer?

Ring 070 307 07 19 eller maila marlene@manskligamotenare.se

Back To Top